1a.krestanka.cz

Výuka od 4. ledna 2021

Od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy a žáků tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy).
Je nutné dodržet homogenitu skupiny žáků, a to i ve školní družině.
Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (roušky nemusí mít žáci a vyučující speciálních tříd).
Je zakázán zpěv a tělesná výchova, je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 
Všichni žáci (1., 2. ročník, speciální třídy) budou mít 4 vyučovací hodiny, tj. do 11.40 hodin. Školní družina bude pro zájemce od 7.00 hodin do 15.00 hodin.

Ve dnech 4. a 5. 2021 se zájemci o obědy musí přihlásit ve školní jídelně. Stravování bude zajištěno pravděpodobně od 6. 1. 2021 pro žáky prezenční i distanční výuky.

pondělí 28. 12. 2020 
Copyright © 2021 1a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.