1a.krestanka.cz

Stravování ve šk. roce 2019/2020

Vážení rodiče, platbu obědů ve školní jídelně na letní prázdniny přerušte (tzn. červen, červenec - neplatit!) a v srpnu opět platbu obnovte, a to ve výši dle věku dítěte. Pokud zaplacená částka neodpovídá požadavkům školní jídelny, nebudou žákovi vydány stravenky.
Více po rozkliknutí nadpisu.
 
Informace pro zákonné zástupce:
 
Stravenky při hotovostní platbě se prodávají vždy v pondělí od 7.00 do 8.00 hod. na SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava, Fibichova 978/67 a od 11.30 hod. do 14.00 hod. v jídelně Kosmákova 45, Jihlava.
Stravenky na příští měsíc se prodávají nebo odesílají z účtu vždy do 20. dne v měsíci!
 
Ceny stravenek:
Děti od 6 do 10 let            24,- Kč                                  Měsíční záloha při platbě z účtu: 504,- Kč
Děti od 11do 14 let           26,- Kč                                  Měsíční záloha při platbě u účtu: 546,- Kč
Děti od 15 let                   27,- Kč                                  Měsíční záloha při platbě z účtu: 567,- Kč
 
Dosáhne-li žák během školního roku (do 31. 8.) vyššího věku rozhodujícího pro zvýšení ceny stravného (11 nebo 15 let), platí vyšší cenu už od září tohoto školního roku.
 
Číslo účtu SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava: 1465180309/0800
Variabilní symbol: rodné číslo žáka


 
Copyright © 2020 1a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.