1a.krestanka.cz

Stravování od 23. 11. 2020

Ředitelství SOŠ sociální MB Jihlava sděluje, že od 23. 11. 2020 je pro žáky naší školy zajištěno stravování tímto způsobem. Žáci 1. a 2. roč. a speciálních tříd, kteří se budou vzdělávat prezenčním způsobem (ve škole), mají zajištěn oběd v jídelně od 12 do 13 hodin. Ostatní žáci, kterým prozatím není umožněna přítomnost ve škole (vzdělávají se i nadále distančním způsobem), si mohou pro oběd do školní jídelny dojít od 13 do 14 hodin. Jídlo jim bude dáno do vlastních přinesených jídlonosičů. Konzumace oběda v jídelně jim prozatím umožněna nebude.

Zájemci o stravování se nahlásí telefonicky nebo mailem nejpozději do středy 18. 11. 2020 třídním učitelům. O případných změnách budete včas informováni.

pátek 13. 11. 2020
Copyright © 2021 1a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.