1a.krestanka.cz

Krizové opatření

Na základě usnesení vlády se od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků v základní škole. Tento zákaz se ale nevztahuje na třídy podle § 16 odst. 9 (speciální třídy).

Žáci běžných tříd
budou ve dnech 14. 10. 2020 – 23. 10. 2020 vzděláváni distančně. Všichni jsou na tento způsob vzdělávání prostřednictvím MS Teams připraveni a informace byly zaslány i zákonným zástupcům.

Žáci ze speciálních tříd budou mít upravený rozvrh. Dle dodatečně doplněných informací MŠMT zůstává pro tyto žáky v provozu školní družina, a to pouze k zajištění dohledu nad žáky do doby odchodu ze školy. Družina bude mít z důvodu nemoci a OČR vychovatelek a asistentek omezený provoz - ráno od 7 hodin, odpoledne do 14 hodin.

Provoz školní jídelny je po dobu krizového opatření přerušen.

Od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 prodloužilo MŠMT podzimní prázdniny.

Tato opatření mají zlepšit epidemiologickou situaci v České republice. Věříme, že to společně zvládneme! Těšíme se, že od 2. 11. 2020 se všichni sejdeme ve škole!

úterý 13. 10. 2020
Copyright © 2020 1a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.