1a.krestanka.cz

Informace od ředitelky školy

Vážení rodiče,
zdravím Vás a děkuji za krásné dopisy. Vážíme si pozitivních reakcí, které nás motivují a povzbuzují. Od 25. 5. 2020 bude zastupovat vedení školy paní zástupkyně Mgr. Šárka Skasko. Především je I. stupeň její specializací, ale také je z vedení jediná, která nepatří do rizikové skupiny.
Využíváme prázdnou školu k tomu, abychom ji do září vylepšili. Probíhají opravy na školní zahradě (oprava plotu, výsadba dřevin) a rekonstrukce další třídy (současný 8. ročník). Bude to již třetí učebna pro výuku s využitím digitální technologie. Připravujeme dvě první třídy, jednu běžnou s 18 žáky, druhou speciální pro 8 žáků. Do školy chodí i žáci 9. ročníku na konzultace k přijímacím zkouškám. Máme také hodně nápadů, jak vylepšit do budoucna stávající on-line výuku, ale do konce roku se musíme přizpůsobit žákům a jejich individuálním možnostem.
Moc nám chybí kontakt s dětmi a těšíme se na ně, ale musíme vydržet.
Přeji hodně zdraví Vám i dětem, Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy.  

čtvrtek 21. 5. 2020
Copyright © 2020 1a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.