1a.krestanka.cz

Informace MŠMT

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:
U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).
U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka. Střídává výuka 2. stupně základních škol se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona (u nich pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání).
pátek 9. 10. 2020 


Copyright © 2020 1a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.