1a.krestanka.cz

Důležité

Vážení rodiče, milí žáci,

právě byly na webové stránky do hlavního menu vloženy úkoly pro domácí výuku, která od dnešního dne (16. 3. 2020) bude probíhat distanční formou s využitím učebnic, pracovních sešitů či listů a internetu. Úkoly jsou připraveny od vyučujících od 16. 3. 2020 do odvolání a budou každý týden aktualizovány. Žáci, které čeká přijímací řízení, budou dostávat speciální úkoly.

Ve složce „Domácí výuka“ máte uvedeny kontakty a možné způsoby komunikace či konzultace s pedagogy. Pokud se budete chtít na něco zeptat, nebudete něčemu rozumět, tak můžete kontaktovat učitele určitého předmětu každý pracovní den od 8.00 do 14.00 hodin. Uvádíme kontakty i na paní asistentky, asistenty nebo paní vychovatelky.
 
Úkolem všech zaměstnanců bude také psychická podpora žáků, kteří mají obavy ze situace, budou sami doma nebo budou mít nějaký problém. Zavolat nám může každý žák nebo zákonný zástupce. Rovněž se můžete obrátit i na vedení školy, jejichž údaje máte na stránkách školy.
 
Věříme všem žákům, že budou zodpovědní a splní zadání domácí výuky (u mladších dětí s pomocí zákonných zástupců), která po vás vyučující budou požadovat. Plnění některých úkolů bude hodnoceno známkami jako ve škole.

Vzhledem k počtu zaměstnanců, kterých je v současné době více než 60, nemůžeme pracovat společně ve škole. Budeme si ale všichni předávat informace tak, abychom plnili všechny pracovní povinnosti. Zadání domácí práce pro následující týden bude zveřejněno každé pondělí.

Každý pátek od 8.00 do 12.00 hodin bude ve škole přítomna ekonomka paní Jupová, která Vám může vydat „Žádost o ošetřovné“.

Přejeme hodně zdraví a budeme se těšit, až se zase všichni sejdeme!
 
Copyright © 2020 1a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.