1a.krestanka.cz

Aktuálně

Nacházíte se: ÚVOD AKTUÁLNĚ

Přání

Žákům školy přejeme, aby se prázdninové dny naplnily dobrodružstvím, poznáváním nových míst, smíchem, sluníčkem, hrami a pohodou.
Všem pedagogům, zaměstnancům školy a rodičům našich žáků přejeme krásnou, slunnou a klidnou dovolenou, při které načerpají energii do další společné práce. smiley

Předání vysvědčení - pátek 26. 6. 2020

Do školy budou žáci vstupovat dle časového harmonogramu (viz níže), v rouškách a musí předložit čestné prohlášení (v příloze - po rozkliknutí nadpisu). Třídní učitelé nebo asistenti pedagoga si žáky vyzvednou v určeném čase ve vestibulu školy a odvedou je na určené místo (třída, školní dvůr).
8.00 – 8.30 hodin 1. A;  4. A;  2. A; ST II 6. A; 6. B; 7. A; 8. A (OU Fy)
8.45 – 9.15 hodin 3. A; 3. B; 5. A; ST I ST VI; ST VII; ST VIII
od 10 hodin rozloučení s vycházejícími žáky 9. A; ST IX
pondělí 22. 6. 2020 

Domácí výuka - 15. týden

Vážení rodiče, naši milí žáci,
tak tu máme očekávaný konec školního roku. I na poslední týden jsme připravili přehled s domácí výukou. Po otevření složek ale zjistíte, že Vás již mnoho úkolů nečeká. smiley
Přejeme všem pevné zdraví a psychickou pohodu. Společně to zvládneme! heart
pondělí 22. 6. 2020

Upozornění vedení školy

Ředitelka školy se na základě doporučení MŠMT a možnosti účasti žáků na letních táborech od soboty 27. 6. 2020 rozhodla ukončit školní rok 2019/2020 v pátek 26. 6. 2020.
pondělí 8. 6. 2020

Domácí výuka - 13. a 14. týden

Milí žáci,
už jdeme do finále, zakončení školního roku se blíží! 
Právě byly vloženy úkoly na následující období 2 týdnů, během kterých budou uzavírány známky za 2. pololetí. Vy, kteří jste ještě neposlali žádné úkoly, máte ještě tento týden možnost to napravit.
Děkujeme za pozdravy, zprávy i zasílání splněných úkolů.
Přejeme všem pevné zdraví a psychickou pohodu. Společně to zvládneme! heart
pondělí 8. 6. 2020

Stravování ve školním roce 2020/21

Vážení rodiče,

děkuji za zaslání přihlášek ke stravování pro nový školní rok 2020/2021. Oznamuji Vám, že máte možnost do 12. 6. 2020 ještě své dítě ke stravování přihlásit. Zbývá několik volných míst. Zaslané přihlášky budou přijímány podle data doručení do školy a do naplnění kapacity školní jídelny.
Zároveň upozorňuji na navýšení cen obědů z důvodu zdražení potravin.
 
S pozdravem a přáním pevného zdraví  
Mgr. Marcela Došková
 
Informace pro zákonné zástupce: navýšení cen obědů od 1. 9. 2020!!!
Stravenky při hotovostní platbě se prodávají vždy v pondělí od 7.00 do 8.00 hod. na SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava, Fibichova 978/67 a od 11.30 hod. do 14.00 hod. v jídelně Kosmákova 45, Jihlava.
Stravenky na příští měsíc se prodávají nebo odesílají z účtu vždy do 20. dne v měsíci!
 
Ceny stravenek od 1. 9. 2020
Děti od 6 do 10 let       26,- Kč           Měsíční záloha při platbě z účtu: 546,- Kč
Děti od 11do 14 let      28,- Kč           Měsíční záloha při platbě u účtu: 588,- Kč
Děti od 15 let              30,- Kč           Měsíční záloha při platbě z účtu: 630,- Kč
 
Dosáhne-li žák během školního roku (do 31. 8.) vyššího věku rozhodujícího pro zvýšení ceny stravného (11 nebo 15 let), platí vyšší cenu už od září tohoto školního roku.
 
Číslo účtu SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava: 1465180309/0800
Variabilní symbol: rodné číslo žáka
čtvrtek 4. 6. 2020

Dobrovolná výuka pro žáky 2. stupně a ST od 1.6.2020

Dokumenty "Ochrana zdraví a provoz KZŠ - 2. stupeň", "Čestné prohlášení" a Čestné prohlášení - speciální třídy" po rozkliknutí nadpisu.
úterý 2. 6. 2020

Dobrovolná výuka pro žáky 1. - 5. ročníku speciálních tříd od 1.6.2020

Dokumenty "Ochrana zdraví a provoz KZŠ - speciální třídy (1. - 5. ročník)" a estné prohlášení - speciální třídy" po rozkliknutí nadpisu.
čtvrtek 28. 5. 2020

Dar Biskupství brněnského na rekonstrukci třídy

Vážení rodiče, pedagogové, milí žáci,
v minulém dopise jste si na stránkách školy mohli přečíst, že začíná rekonstrukce jedné ze tříd. Usilujeme o prohloubení výuky pomocí digitální technologie. Na tuto třídu byl škole poskytnutý dar ve výši 100 000 Kč od našeho zřizovatele Biskupství brněnského.
Rekonstrukce již začala a těšíme se na výsledek, který zřizovateli pošleme na fotografiích. Jménem všech žáků a pedagogů KZŠ Jihlava děkujeme, vážíme si finančního daru, který přispěje na rozvoj našich schopností.
S úctou přijímá Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy.
čtvrtek 28. 5. 2020

Vedení školy od 25. 5. do 30. 6. 2020

V době dobrovolné výuky žáků I. stupně od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 přebírá vedení školy Mgr. Šárka Skasko, zástupkyně ředitelky a výchovná poradkyně. Paní zástupkyně má plnou pravomoc organizovat práci v jednotlivých skupinách, práci pedagogů a přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na SŠ. Každý den ji můžete kontaktovat, nejlépe telefonicky, od 8.00 do 14.00 hodin. Výjimečně můžete využít i osobní setkání v ředitelně, a to za přísných hygienických podmínek.
pondělí 18. 5. 2020

Přijímací zkoušky na SŠ

úterý 12. 5. 2020

Dobrovolná výuka pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

Dokumenty "Ochrana zdraví a provoz KZŠ - 1. stupeň" a "Čestné prohlášení" po rozkliknutí nadpisu.
pondělí 11. 5. 2020

Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020

Dokumenty "Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020" a "Čestné prohlášení" po rozkliknutí nadpisu.
pondělí 4. 5. 2020

Hodnocení žáků za 2. pololetí 2019/2020

Postup při hodnocení výdledků vzdělávání žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 - po rozkliknutí nadpisu
středa 29. 4. 2020

Žáci přijatí do 1. třídy

Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021
Seznam žáků - po rozkliknutí nadpisu
úterý 28. 4. 2020

Dopis pro rodiče žáků I. stupně

Výuka na I. stupni (1. – 5. ročník a speciální třídy ST I, ST II) od 25. 5. 2020
Dopis - po rozkliknutí nadpisu
pondělí 27. 4. 2020

Platby do konce školního roku

Vážení rodiče,
velmi si vážím Vaší spolupráce a aktivity našich žáků, kteří pracují na svých úkolech. Informuji Vás o rozhodnutí, které se týká finančních prostředků do konce školního roku. V současné době je Váš domácí příjem důležitější, než příjem školy, ta vydrží a počká ☺.
 

 1. Od března do konce školního roku nebudeme vybírat poplatek za školní družinu a školní klub, i kdyby se děti do školy vrátily! Pokud někdo již zaplatil, dostane peníze zpět, a to v pondělí 6. 4. 2020 od 8.30 hodin do 12.00 hodin.
 2. Dětem, které navštěvovaly plavecký výcvik, bude vrácena poměrná část, pokud neproběhne několik lekcí ještě do konce školního roku. Finanční prostředky vrátí vyučující po návratu do školy.
 3. Dětem, které měly jet na turistický kurz, bude vrácena celá úhrada. Finanční prostředky vrátí paní zástupkyně Mgr. Šárka Skasko v pondělí 6. 4. 2020 od 8.30 hodin do 12.00 hodin.
 4. Na konci školního roku nebudeme vybírat finanční prostředky za doplňkový výukový materiál -  tuto částku spojíme s rodičovským příspěvkem, který vybíráme na začátku školního roku.
 5. Celková výše tohoto poplatku bude 2 000 Kč na celý školní rok, kde budou zahrnuty všechny platby dohromady. Již nebudete platit zvlášť za doplňkový výukový materiál a zvlášť za rodičovský příspěvek.
 6. Platit můžete od 1. září do 15. prosince 2020. Vaše možnosti splatnosti jsou a) 1x 2 000 Kč; b) 2x 1 000 Kč; c) 4 x 500 Kč; individuální domluva je možná. 

                                                          Pevné zdraví přeje Mgr. Šárka Glösslová
pondělí 30. 3. 2020

Přítel na telefonu :-)

Milí žáci,
nyní většinou pracujete se svými učiteli, ale my vám nabízíme ještě „Přítele na telefonu“, kterého můžete využít, když vám bude smutno. Samozřejmě se můžete poradit i o úkolech nebo si jen popovídat. Naše telefonní čísla najdete ve složce "Domácí výuka". Nebojte se, zavolejte nám.
Hodně zdraví přejí vaše paní asistentky, páni asistenti a paní vychovatelky!
pondělí 23. 3. 2020

Platby za obědy ve školní jídelně

Vážení rodiče,
prosíme Vás o pozastavení plateb za obědy. Již uskutečněné platby na duben budou použity po nástupu dětí do školy. Případné přeplatky se Vám po vyúčtování samozřejmě vrátí.
Děkujeme.
čtvrtek 26. 3. 2020

Důležité

Vážení rodiče, milí žáci,

právě byly na webové stránky do hlavního menu vloženy úkoly pro domácí výuku, která od dnešního dne (16. 3. 2020) bude probíhat distanční formou s využitím učebnic, pracovních sešitů či listů a internetu. Úkoly jsou připraveny od vyučujících od 16. 3. 2020 do odvolání a budou každý týden aktualizovány. Žáci, které čeká přijímací řízení, budou dostávat speciální úkoly.

Ve složce „Domácí výuka“ máte uvedeny kontakty a možné způsoby komunikace či konzultace s pedagogy. Pokud se budete chtít na něco zeptat, nebudete něčemu rozumět, tak můžete kontaktovat učitele určitého předmětu každý pracovní den od 8.00 do 14.00 hodin. Uvádíme kontakty i na paní asistentky, asistenty nebo paní vychovatelky.
 
Úkolem všech zaměstnanců bude také psychická podpora žáků, kteří mají obavy ze situace, budou sami doma nebo budou mít nějaký problém. Zavolat nám může každý žák nebo zákonný zástupce. Rovněž se můžete obrátit i na vedení školy, jejichž údaje máte na stránkách školy.
 
Věříme všem žákům, že budou zodpovědní a splní zadání domácí výuky (u mladších dětí s pomocí zákonných zástupců), která po vás vyučující budou požadovat. Plnění některých úkolů bude hodnoceno známkami jako ve škole.

Vzhledem k počtu zaměstnanců, kterých je v současné době více než 60, nemůžeme pracovat společně ve škole. Budeme si ale všichni předávat informace tak, abychom plnili všechny pracovní povinnosti. Zadání domácí práce pro následující týden bude zveřejněno každé pondělí.

Každý pátek od 8.00 do 12.00 hodin bude ve škole přítomna ekonomka paní Jupová, která Vám může vydat „Žádost o ošetřovné“.

Přejeme hodně zdraví a budeme se těšit, až se zase všichni sejdeme!
 

Uzavření školy

Vážení rodiče,
od pondělí 16. 3. 2020 nebude do odvolání probíhat výuka.
Vyučující připraví v pondělí pro všechny žáky školy úkoly, které budou v době uzavření školy plnit doma. Informace o domácí přípravě i dalším průběhu budou zveřejňovány na webových stránkách školy.
Děkujeme za pochopení.

Opatření proti koronaviru

Vážení rodiče,
musím reagovat na situaci, která se každým dnem mění. Vzhledem k informacím jsem nucena zavést tato opatření:
 • pokud jste v průběhu jarních prázdnin vycestovali se svými dětmi, našimi žáky, do zahraničí, bez ohledu na zemi či region, kontaktujte po návratu ihned svého praktického nebo dětského lékaře,
 • pouze lékař určí a rozhodne o tom, zda Vaše dítě může vstoupit do budovy školy,
 • uvědomte si, prosím, že ve škole jsou i žáci, kteří mají vážné zdravotní problémy, proto musíme být více než ohleduplní,
 • v případě, že vám lékař nařídí karanténu, budete ihned informovat vedení školy,
 • je možné, že se situace bude vyvíjet jinak, proto sledujte stránky školy, abychom byli na příchod žáků po prázdninách připraveni.
Jedná se o velmi vážnou situaci, kterou nesmíme podcenit. Jsem zodpovědná za zdraví žáků i všech zaměstnanců. V případě, že by kdokoliv porušil toto nařízení, nastoupil po prázdninách do školy, neinformoval vedení školy o výjezdu do zahraničí a následném posouzení lékaře, budu ihned informovat Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina.  
 
Krásné prázdniny bez vážných komplikací přeje
Mgr. Šárka Glösslová, ředitelka školy
 

Nouzový stav v ČR

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:
 • základní umělecké školy (nově),
 • zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
 • jazykové školy (nově),
 • jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
 • základní školy,
 • střední školy a konzervatoře,
 • vyšší odborné školy,
 • vysoké školy.

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Celé znění: http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr?source=rss

KPPP Brno

Od února 2018 začala naše škola spolupracovat s Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou Brno, s PaedDr., Mgr. Jitkou Pospíšilovou.
V  konzultačních dnech je možnost využít jejích služeb. Veškeré informace jsou důvěrné a podléhají ochraně soukromí.  
Podmínkou realizace konzultace je vyplněný a podepsaný formulář (viz příloha po rozkliknutí nadpisu). Objednávání je možné přímo na telefonním čísle 734 860 377 nebo prostřednictvím výchovné poradkyně Mgr. Šárky Skasko (skasko@krestanka.cz, 567 302 161) .   
 

Stravování ve šk. roce 2019/2020

Vážení rodiče, platbu obědů ve školní jídelně na letní prázdniny přerušte (tzn. červen, červenec - neplatit!) a v srpnu opět platbu obnovte, a to ve výši dle věku dítěte. Pokud zaplacená částka neodpovídá požadavkům školní jídelny, nebudou žákovi vydány stravenky.
Více po rozkliknutí nadpisu.
 
 Motto
„Dobrou školu nedělá určitá pedagogická metoda, ani změna její vnitřní organizace, struktury či způsobu známkování, ani plán, podle něhož škola dlouhodobě pracuje. Dobrou školu dělají dobří učitelé.“
Loga
Copyright © 2020 1a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.